Mga uri ng sistemang pang ekonomiya

Would you like to merge this question into it?

Mga uri ng sistemang pang ekonomiya

Rodrigo Mendoza Sa tuwing babanggitin ang salitang sistema, ito ay nagpapahiwatig ng mga pamamaraan alinsunod sa mga tamang pagkakasunod-sunod tungo sa maganda o positibong resulta. Ito ay nakabatay sa rin sa pagresolba sa mga suliranin at pangangailangan ng mga indibidwal na nasasakop ng lipunan.

Sistemang parliamentaryo – Federal Philippines

Ang hindi alam ng nakararami, may sistema ring sinusunod pagdating sa ekonomiya ng isang bansa. Ito ay isang pamamaraan na pinag-aaralan ng mabuti upang sa gayon ay maisakatuparan ng wasto o tama. Sa mas malawak ma eksplenasyon, ano nga ba ang tinatawag na sistemang pang-ekonomiya?

Ano ang sistemang pang ekonomiya? Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang uri ng pamamaraan na kinabibilangan ng produksyon, pamamahagi at paggamit ng mga serbisyo o produkto sa pagitan ng mga tao na sakop ng isang lipunan.

Saklaw nito ang mga institusyon, estraktura at mekanismo na siyang batayan sa paglikha upang makakalap ng mga angkop na kasagutan sa mga pangunahing katanungan na pang-ekonomiya.

Downloading prezi...

Ito ang sistemang namayaning pang-ekonomiyang kaisipan na gumagabay pagdating sa mga patakaran ng napakaraming bansa sa buong daigdig nuong mga naunang panahon. Nagbibigay ito ng mga kaisipang nagsusulong na ang kapangyarihan ng isang partikular na bansa ay nakadepende sa dami ng suplay ng mga ginto at pilak.

Noong unang panahon, nakadepende ang pagkakaroon ng kapangyarihan at pamumuno ng isang pinuno sa dami ng ginto at pilak na mayroon ang isang tao.

Maraming bansa sa Europa ang nagtuon ng pansin sa pagkolekta ng napakaraming ginto at pilak na kanilang ginawa sa pamamagitan ng pananakop sa mga bansang mahihina.

Karagdagan nito, ang sistemang Merkantilismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na ang isang bansa ay uunlad sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-angkat at pagsuporta sa pag-export ng mga kalakal.

Mga uri ng sistemang pang ekonomiya

Sapagkat, ang pangunahing layunin ng Merkantilismo ay ang pagkakaroon ng isang balanseng pangangalakal na magdadala ng ginto at pilak sa bansa at pagpapanatili ng tinatawag ng domestic employment.

Kabilang sa mga bansang gumamit ng sistemang ito ay ang mga bansang: Samantala, pinalaganap ang komunismo sa Tsina noong sa pamumuno ni Mao Zedong na mas kilala sa tawag na Mao Tse-tung. Ito ay isang uri ng sistema kung saan lumilikha ng makataong lipunan na hindi tumitingin sa kaurian o estado.

Ang mga aklat na isinulat nina Karl Marx at Freidrich Engels ang itinuring na bibliya ng mga komunismo. Communist Manifesto at Das Kapital Sosyalismo — sa sistemang sosyalismo, pag-aari ng pamahalaan ang mga primyerang industriya o gawain gayundin ang mga gamit sa produksyon. Pinapayagan rin sa sistemang ito ang mga tao ng magmay-ari ng mga maliliit na negosyo ngunit mga uri ng negosyo na maari pa ring kontrolin ng pamahalaan.

Gayundin ang mga pribadong sektor na magmay-ari ng mga negosyo at pagkakaroon ng mga pribadong pag-aari. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagkakaroon ng patas o magkakapantay-pantay na mga tao sa isang bansa. Pasismo — sinimulan ito ni Benito Mussolini sa bansang Italya noong Samantalang si Adolf Hitler naman ang nagpakilala nito sa Alemanya.

Ito ay makalumang pamamaraan ng pamumuno na pinangungunahan ng isang diktador na mayroon namang absolutong kapangyarihan. Ito ay isang uri ng pinuno na may istriktong paraan ng pamumuno at ang kanyang mga nasasakupan ay may tiyak na disiplina.

Isang magandang halimbawa ng isang diktador na may istriktong pamumuno ay si Adolf Hitler. Ipinagbabawal sa sistemang ito ang pag-angkat ng produkto galing sa ibang bansa. Samantala, ang mga tao ay walang karapatang sumuway at magreklamo sa itinatadhana ng batas ng pamahalaan.

Kolonyalismo — ito ay isang sistema ng ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa buong mundo kung saan sinasakop ng mga bansang malalakas ang mga bansang mahihina upang direktang mapakinabangan.

Ito ay isang uri ng sistema kung saan makakaramdam ng panliliit ang mga mahihinang bansa at makakaramdam naman ng sobrang kapangyarihan ang mga malalakas na mga bansa.

Tatlong uri ng sistemang kabilang sa sistemang pang-ekonomiya Tradisyunal na ekonomiya — pagsagot sa mga suliranin na naiimpluwensyahan ng mga paniniwala, tradisyon, kagawian at patakaran ng lipunan. Ang mga tao sa ilalim nito ay nagta-trabaho para sa isang komunidad.

Aralin Mga Sistemang Pang Ekonomiya by cherry blossom on Prezi

Market Economy — ang mga pamilihan o merkado ay nagpapakita ng maayos o organisadong transaksyon sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta.

Ito ay may matibay na pagkaka-organisa na hindi nagdudulot ng pagkalito sa parehong mamimili at nagbebenta.Mga Uri ng PamahalaanAng pamahalaan ay nagsisilbing buhay ng bansa.

Ito ay uriin sa iba't ibang kaja-net.comASYAAng demokrasya ay nangangahulugang pamahalaang kinatawan. Ang bansa ay pinamumunuan ng mga pulitiko na ihinalal ng taongbayan, at ang nakakarami ang nagpapasiya. Ang ekonomiya ay binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa o ibang area: ang trabaho, puhunan, at mga pinagkukunang lupain at ang pagmamanupaktura, produksiyon, pangangalakal, distribusyon, at konsumpsiyon ng mga kalakal at serbisyo ng areang ito.

MgaSistemang Pang- Ekonomiya. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. Aug 14,  · Gayunpaman, ibinababa o ihinihirang ang ilang kapangyarihang pampolitika at pang-ekonomiya sa mabababang nibel ng pamahalaan o mga yunit ng Lokal na Pamahalaan – mga Lalawigan, Lungsod, Munisipalidad, at Barangay.

Tatlong uri ng sistemang kabilang sa sistemang pang-ekonomiya Tradisyunal na ekonomiya - pagsagot sa mga suliranin na naiimpluwensyahan ng mga paniniwala, tradisyon, kagawian at patakaran ng lipunan. Ang mga tao sa ilalim nito ay nagta-trabaho para sa isang komunidad. Ang ganitong uri ng ekonomiya ay sinasagot ang mga suliraning pang ekonomiya sa pamamagitan ng kaja-net.comwala at kagawian Ang lipunan ang nagdedesisyon batay sa kanilang tradisyon at .

Ang Iba't Ibang Uri ng Sistemang Pang Ekonomiya | kaja-net.com